Ýzomer Ýzolasyon Merkezi - Yalýtým - Mantolama - Ses Ýzolasyonu - Isý Ýzolasyonu - Küf Yalýtýmý - Çatý Pencereleri - YALITIM - IZOLASYON


Ana Sayfa | Kurumsal | Ürünler | Ýnsan Kaynaklarý | Referanslar | Ýletiþim  
 
 

 


ÝZOMER faaliyete geçtiði 1 Mart 1968'den bu yana ürettiði ve ithal ettiði dünyanýn en iyi su - ýsý - ses - küf - yangýn - korozyon izolasyonu malzemeleri, yalýtým özellikli boyalarý, derz dolgularý, beton kimyasallarý, endüstriyel ve dekoratif zemin - duvar - tavan - çatý kaplamalarý ile haklý ve yaygýn bir þöhret kazanmýþ bulunmaktadýr.

ÝZOMER ayný zamanda havuz - sauna - tenis kortu - bowling - squash - golf - kondüsyon salonu gibi spor tesisi yapýmý konularýnda da Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasÝnda yer almaktadýr.

Üç entegre þirketten oluþan ÝZOMER GRUBU'nun yönetim kurulu baþkaný Dr. Y. Mimar YENER ÇAKI yapý saðlýðý ile ilgili konularda yayýnlanan makaleleri ve konferanslarý ile tanýnmakta, özellikle Türkiye için yurt dýþýnda hazýrlanan önemli projelerin müþavirliðini yapmaktadýr.


 
 
powered by 2019 NMS